’Werelderfgoed voorrang boven verbinding A8 met A9’

Amsterdam op slot

Door Gijsbert Termaat

Haarlem – De Unesco dreigt de bereikbaarheid rond Amsterdam te dwarsbomen. Een plan van de provincie Noord-Holland om de A8 met de A9 te verbinden, lijkt schipbreuk te lijden omdat de weg dwars door het vermaarde werelderfgoed De Stelling van Amsterdam loopt.

Daardoor wordt er geen toestemming verleend aan plannen om de fileproblematiek rond onze hoofdstad op te lossen.

„Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen daarom op korte termijn in overleg treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de situatie die de economische groei in het drukste deel van ons land dreigt te belemmeren”, reageert gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) geschrokken. „Ook nieuwe woningen of uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk lopen op sommige plekken wellicht spaak.”

Notitie

Aanleiding voor de commotie is een notitie van Icomos (het adviesorgaan van Unesco) over de verbinding A8-A9. Daarin wordt een streep gezet door de plannen om de belangrijke verkeersaders in Noord-Holland beter op elkaar aan te laten sluiten. Extra vervelend is dat ook geen van de drie voorliggende alternatieven voor de verbinding acceptabel zijn voor het adviesorgaan.

De uitspraak betekent dat Noord-Holland in een houdgreep zit, want wanneer de provincie het advies terzijde schuift, kan de Stelling de status van Werelderfgoed verliezen. „Maar het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt nu dagelijks voor files en leidt tot veel overlast en sluipverkeer in omliggende gemeenten”, stelt Post.

„Het niet mogen doorkruisen van de Stelling zet de regio op slot. En juist door de toenemende bevolkingsgroei van de regio Amsterdam moet er extra ruimte komen”, zet Post het dilemma neer.

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam werd van 1880 tot 1920 aangelegd als een 135 kilometer lange verdedigingslinie en bevat onder meer 45 historische forten. Het staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst en juist de provincie Noord-Holland is ervoor verantwoordelijk dat het op geen enkele wijze wordt aangetast.