Verschil in het uitwerkingsniveau varianten A8-A9

4 oktober 2017

Op 4 oktober j.l. is  bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland gesproken met vertegenwoordigers van het projectteam Verbinding A8-A9. in dit overleg wordt vanuit de ARO duidelijk aangegeven dat zij vinden dat het lijkt dat er een verschil in het uitwerkingsniveau zit voor de verschillende uitgewerkte alternatieven. Dit komt exact overeen met de bevindingen van de actiegroep Houdbroekpolder leefbaar en wat er door het actiecomité  o.a. is ingebracht via zienswijzen. Ook komen deze bevindingen overeen met de zienswijze van de gemeente Heemskerk.

Wat zegt ARO?

“De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de Provincie Noord-Holland zegt dat het lijkt alsof er een verschil zit in het uitwerkingsniveau van het Heemskerkalternatief en het

Golfbaanalternatief. Het Heemskerkalternatief is duidelijk uitgewerkt ter hoogte van de kruising met de Stelling van Amsterdam en de Kilzone. Hier is gezocht naar meerwaarde. 

Bij het Golfbaanalternatief is de kans die er ligt nu niet opgepakt en uitgewerkt. Het Golfbaanalternatief lijkt een rechte lijn die overal doorheen snijdt. De ARO ziet dit als een gemiste kans, 

waardoor dit alternatief vanuit de inpassing minderaantrekkelijk lijkt. Het is het alternatief met de minste ambitie als het gaat om inpassing.”

Voor het hele verslag van ARO, kunt u hier klikken: Verslag ARO

Er zal dan een PDF gedownload worden.