Toename aantal DALY’s bij keuze Golfbaanalternatief

Planstudie A8-A9 van Goudappel/Coffeng
Uit een eerder rapport van Goudappel/Coffeng in de planstudie A8-A9 blijkt dat bij een keuze voor alternatief  3 (=Golfbaanalternatief) het aantal Daly’s over het gehele onderzoeksgebied significant toeneemt (met in totaal 217 DALY’s). Belangrijker is nog dat het GBA een grote toename in het aantal DALY’s betekent  voor Beverwijk en Heemskerk (Beverwijk een toename van 182 en voor Heemskerk een toename van 167 Daly’s). terwijl het aantal Daly’s dan in Krommenie resp. Assendelft met 162 resp slechts 91 Daly’s afneemt).
Zou deze toename van aantal DALY’s in Heemskerk en Beverwijk de reden zijn dat de Provincie in de latere rapporten geen specifieke berekening wil geven van de toename in het aantal Daly’s a.g.v. het Golfbaanalternatief voor de woonkernen Heemskerk en Beverwijk? (Men geeft nu alleen een berekening voor het totale studiegebied en voor Assendelft/Krommenie)).

 

Zie hier de tabel: