Documentaire gelanceerd

Korte documentaire waarin de bewoners van de IJmondse wijk Broekpolder, de Heemskerkse Golfclub en de Stelling van Amsterdam zich verbazen over de lichtzinnigheid waarmee de provinciale overheid kiest voor de zogenaamde Golfbaanvariant als aansluiting tussen de A8 en de A9.
In de film komen Cees van der Kolk (Houd Broekpolder Leefbaar), Harry Fabritius (ecoloog), Otto Pappe (stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord), Rens Koole (voorzitter Heemskerkse Golfclub) en Kees de Wildt) aan het woord.
De film is gemaakt door Ron Toekook onder Creative Commons.

Bekijk hier de film

 

Gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen bij keuze variant A8-A9

Twee maanden terug heeft de Gemeente Beverwijk een motie aangenomen tégen de Golfbaanvariant (Provincie en gemeente besluitvorming) en nu is de wethouder Tim de Rudder van D66 Beverwijk van mening veranderd. De gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen dan de belangen van de bewoners van de Broekpolder en laat hen vallen als een baksteen!!

Lees hier ook het Artikel Noordhollands Dagblad

 

Meer dan 2000 handtekeningen Petitie

De petitie “Geen Golfbaanvariant voor de A8-A9-verbinding” heeft al meer dan 2000 handtekeningen.

Maandag 8 mei 2017 zullen deze aangeboden worden aan de Commissie Mobiliteit en Financiën van de Provinciale Staten van Noord-Holland, door de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar.

Heeft u de Petitie nog niet getekend?

Ga dan hier naar de Petitie pagina en teken tegen de aanleg van de Golfbaanvariant en hou Broekpolder Leefbaar!

Provincie en gemeente besluitvorming

Hoe ziet eigenlijk het besluitvormingsproces eruit?

De Provinciale Staten neemt een besluit over de variant en de uiteindelijke aanleg hiervan.

Wat is dan de rol van de gemeenten?

Gemeenten kunnen hun partijgenoten in de Provinciale Staten beïnvloeden, maar hebben verder in het besluitvormingsproces niets te vertellen.

Brief Motie Gemeenteraden

 

 

 

Variant 7?

Op 9 april 2017 is door het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ een brief naar de leden van de Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland gezonden met betrekking tot variant 7, een randweg om Saendelft. In deze brief wordt beschreven dat:

  1. Bureau Witteveen en Bos een casestudie heeft gedaan naar een nieuw ontwerp voor Variant 7
  2. dit een verkeerskundig robuust en financieel interessant concept heeft opgeleverd;
  3. deze variant grote milieu voordelen biedt boven de andere 3 varianten die worden bestudeerd;
  4. wij verzoeken deze variant toe te voegen aan de 3 overige varianten en mee te nemen in de actuele fase van besluitvorming.

Klik op de onderstaande link om de brief te lezen.

2017-04-09 Brief Provincie verbinding A8-A9 Variant 7 versie internet

Geen extra tunnel variant

Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9

De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt door Gedeputeerde Staten (GS) niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS geven hiermee gehoor aan het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.

GS hechten veel waarde aan de regionale samenwerking in het project Verbinding A8-A9 en hebben het advies van de stuurgroep de doorslag laten geven in hun besluit. De stuurgroep acht het ongewenst dat de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 opnieuw vertraging oploopt. Daarnaast staat de stuurgroep achter de afgewogen keuzes voor het gekozen Nul-plusalternatief. Dat ontwerp is vervolgens ook met de omgeving besproken. Dit betekent dat het best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog twee alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze drie alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER worden onder andere de effecten op de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit (fijnstof) en de natuur in beeld gebracht.

Verdere procedure

De MER wordt vervolgd met de in januari vastgestelde voorkeursontwerpen. De uitkomsten van de MER onderzoeken stellen de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen. Nu er geen extra variant onderzocht wordt, is de verwachting dat GS nog voor het zomerreces hierover besluiten. Daarna start de inspraakprocedure en is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

3 alternatieven
Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt onderzoek gedaan.

Wel of niet?

‘Aanleg A8-A9 hoogst twijfelachtig’

HEEMSKERK – De aanleg van de verbindingsweg A8-A9 is op de lange baan geschoven. Dat is de indruk van wethouder Cees Beentjes in Heemskerk.

De wethouder trekt zijn conclusie uit de investeringsplannen van mobiliteitsminister Melanie Schultz van Haegen. Zij liet deze week de Tweede Kamer weten wat zij tot 2020 zoal van plan is. In haar ’prioritering’ komt de aanleg van de verbinding A8-A9 niet voor.

,,Hij staat er gewoon niet bij’’, lichtte wethouder Beentjes de politieke partijen in. De kans op deze felbegeerde schakel tussen de A8 en A9 is daarmee zo goed als verkeken, denkt hij.

Beentjes betreurt de gang van zaken, maar hij is nauwelijks verrast.

Bron:

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article9760571.ece/

Uitstel besluit

Het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief van de aansluiting A8-A9 is (opnieuw) uitgesteld en zal nu in september 2017 worden genomen. Dit is omdat een tunnelvariant van het nulplusalternatief onderzocht zal worden. Eerder was voor de nulplusvariant een “bizar” viaduct ontworpen, die geen draagvlak had.

In de tussentijd blijven wij niet stilzitten, omdat de Golfbaanvariant helaas nog steeds een reële optie is.