College dient zienswijze in op de resultaten van planstudie Verbinding A8/A9

maandag, 17 juli 2017

Het college van Heemskerk gaat een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 en de resultaten van deze onderzoeken zijn nu door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vrijgegeven voor inspraak.

In de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse, zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief onderzocht. De gemeente Heemskerk heeft zich tegen het Golbaanalternatief uitgesproken en is voor het Heemskerkalternatief. Het Golfbaanalternatief zorgt namelijk voor een verslechtering van de leefbaarheid in de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De gemeente Heemskerk is tevens van mening dat er in de onderzoeken onvoldoende aandacht is geweest voor de effecten van het Golfbaanalternatief op de leefbaarheid in de Broekpolder. Het college dient dan ook een zienswijze in en zal zich daarbij laten ondersteunen door een extern bureau.

Deze week werd bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland nog geen definitief besluit hebben genomen voor een voorlopig voorkeursalternatief van de verbinding A8-A9 (zie persbericht onderaan de pagina). De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Eind dit jaar zullen GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief op basis van (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

U kunt ook reageren op de resultaten van de onderzoeken door een zienswijze in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit hier te downloaden. Maar u kunt ook de stukken inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis in Heemskerk.

De provincie Noord-Holland heeft ter bekendmaking op 13 juli een brief verzonden naar bewoners en bedrijven, gelegen aan/naast de drie alternatieven. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben er vervolgens voor gezorgd dat deze brief bij alle inwoners van de Broekpolder is bezorgd. U kunt de bewonersbrief onderaan de pagina inzien.