Brief Bertus Berghuis VVD Heemskerk aan Elisabeth Post

Mevrouw Elisabeth Post, Gedeputeerde van Noord-Holland

Houtplein 33

2012 DE Haarlem.

 

Geachte mevrouw Post.

Op 2 maart 2015 heb ik u even mogen spreken, wij gaan in Heemskerk op naar 2018 maar zijn eerst zeer benieuwd naar de uitslag op 15 maart a.s..

Als actieve Heemskerker wil ik de A8/A9 onder uw aandacht brengen, op 15 maart 2015 hebben de bewoners van onze nieuwe wijk “BROEKPOLDER” hun on gerustheid uit gesproken over “de Golfbaan variant”.

Op de bijeenkomst van 7 febr., j.l. waren de 3 varianten ter inzage in het gemeentehuis van Heemskerk. Door de beleidsbepalende ambtenaar van de Provincie is mij te verstaan gegeven op 7 febr., 2017 dat de 4 gemeentes zeker een stem hebben in de beslissing, deze 4 gemeentes (Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest en Velsen) vertegenwoordigen 160.486 burgers, zijn tegen de “Golfbaan Variant” en  voor stander van de “Heemskerk Variant” Zowel op de avond  van 2 maart 2015 als ook op de avond van 7 febr., 2017 waren de vele bezoekers uit “de Broekpolder” tegen de “Golfbaan variant”. W A A R O M:

Tussen 1999 en 2013 zijn in de “Broekpolder” ongeveer 3000 woningen gerealiseerd, (wijk is nog niet af) in geklemd tussen de A9/A22 en de Kennemer spoorlijn (Uitgeest-Haarlem). Oorspronkelijk was de opzet van “de Broekpolder” woningen voor veelal ouderen, dat pakte anders uit, de “Broekpolder” is juist een wijk geworden met jonge gezinnen met kinderen, uiteraard waren de kopers (veelal gekocht voor de crisis dus een dure prijs) van de woningen bekend met de A9/A22 en de spoorlijn en hebben dat aanvaard. Wat zij niet wisten was het realiseren van een enorme windmolen en nog veel erger de angst van de enorme BENZEEN plas onder de vuilnis belt welke richting “Broekpolder” op gaat? Ondanks gerust stellende woorden blijft die Benzeen plas bestaan en zorgt voor onrust.

Nu de rust enig zins is terug gekeerd in “de Broekpolder”, en  o.a. ook de gevolgen van de crisis te boven zijn gekomen, komt  als klap op de vuurpijl een nog grotere tegenvaller “DE AANSLUITING BIJ HUN WIJK VAN DE A8-A9”, letterlijk rijden de auto’s bij hun binnen.

U kunt dit deze jonge gezinnen niet aan doen om voor de “Golfbaan Variant” te kiezen, zij hebben zich in de schulden gestoken om een huis te kopen voor hun gezin en zijn nu bezig aan hun toekomst te bouwen. Zij voelen zich gesteund door de 4 gemeentes Beverwijk-Heemskerk-Velsen en Uitgeest, maar dat geeft hun weinig vertrouwen want de PROVINCIE beslist en staat niet zo dicht bij deze “Broekpolder” bewoners. Hoewel de 4 gemeentes dat vertrouwen van de burgers wel verdienen Een herstel van het vertrouwen zou de 4 gemeentes goed doen.

Als andere bijkomstigheid is er het natuur gebeid op en rondom de Heemskerkse Golfbaan, zelfs uniek te noemen op de huidige plek, dit gerealiseerd door 1000 leden van de HGC, dit gebied woord door vele bezoekers uit de IJMOND-Catricum-Heiloo-Haarlem en omstreken bezocht voor het spel met het balletje en te genieten van de natuur. De HGC is ook een trekker voor de economie en werk gelegenheid in Heemskerk.

Mede omdat het gemiddelde inkomen in de IJmond minder is dan het landelijk gemiddelde zal de aanleg van de “Golfbaan Variant” geen goede invloed hebben op de ontwikkeling in de IJMOND.

Mijn (Bertus Berghuis geb. 19-08-1939) advies aan u is dan ook kies met veel zorg voor de Heemskerk Variant.

Als politica is het uw taak om naar de burgers te luisteren.

Met vriendelijke groeten:

Bertus Berghuis   VVD  Heemskerk

Documentaire gelanceerd

Korte documentaire waarin de bewoners van de IJmondse wijk Broekpolder, de Heemskerkse Golfclub en de Stelling van Amsterdam zich verbazen over de lichtzinnigheid waarmee de provinciale overheid kiest voor de zogenaamde Golfbaanvariant als aansluiting tussen de A8 en de A9.
In de film komen Cees van der Kolk (Houd Broekpolder Leefbaar), Harry Fabritius (ecoloog), Otto Pappe (stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord), Rens Koole (voorzitter Heemskerkse Golfclub) en Kees de Wildt) aan het woord.
De film is gemaakt door Ron Toekook onder Creative Commons.

Bekijk hier de film

 

Gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen bij keuze variant A8-A9

Twee maanden terug heeft de Gemeente Beverwijk een motie aangenomen tégen de Golfbaanvariant (Provincie en gemeente besluitvorming) en nu is de wethouder Tim de Rudder van D66 Beverwijk van mening veranderd. De gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen dan de belangen van de bewoners van de Broekpolder en laat hen vallen als een baksteen!!

Lees hier ook het Artikel Noordhollands Dagblad

 

Meer dan 2000 handtekeningen Petitie

De petitie “Geen Golfbaanvariant voor de A8-A9-verbinding” heeft al meer dan 2000 handtekeningen.

Maandag 8 mei 2017 zullen deze aangeboden worden aan de Commissie Mobiliteit en Financiën van de Provinciale Staten van Noord-Holland, door de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar.

Heeft u de Petitie nog niet getekend?

Ga dan hier naar de Petitie pagina en teken tegen de aanleg van de Golfbaanvariant en hou Broekpolder Leefbaar!

Geen extra tunnel variant

Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9

De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt door Gedeputeerde Staten (GS) niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS geven hiermee gehoor aan het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.

GS hechten veel waarde aan de regionale samenwerking in het project Verbinding A8-A9 en hebben het advies van de stuurgroep de doorslag laten geven in hun besluit. De stuurgroep acht het ongewenst dat de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 opnieuw vertraging oploopt. Daarnaast staat de stuurgroep achter de afgewogen keuzes voor het gekozen Nul-plusalternatief. Dat ontwerp is vervolgens ook met de omgeving besproken. Dit betekent dat het best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog twee alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze drie alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER worden onder andere de effecten op de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit (fijnstof) en de natuur in beeld gebracht.

Verdere procedure

De MER wordt vervolgd met de in januari vastgestelde voorkeursontwerpen. De uitkomsten van de MER onderzoeken stellen de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen. Nu er geen extra variant onderzocht wordt, is de verwachting dat GS nog voor het zomerreces hierover besluiten. Daarna start de inspraakprocedure en is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

3 alternatieven
Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt onderzoek gedaan.

Wel of niet?

‘Aanleg A8-A9 hoogst twijfelachtig’

HEEMSKERK – De aanleg van de verbindingsweg A8-A9 is op de lange baan geschoven. Dat is de indruk van wethouder Cees Beentjes in Heemskerk.

De wethouder trekt zijn conclusie uit de investeringsplannen van mobiliteitsminister Melanie Schultz van Haegen. Zij liet deze week de Tweede Kamer weten wat zij tot 2020 zoal van plan is. In haar ’prioritering’ komt de aanleg van de verbinding A8-A9 niet voor.

,,Hij staat er gewoon niet bij’’, lichtte wethouder Beentjes de politieke partijen in. De kans op deze felbegeerde schakel tussen de A8 en A9 is daarmee zo goed als verkeken, denkt hij.

Beentjes betreurt de gang van zaken, maar hij is nauwelijks verrast.

Bron:

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article9760571.ece/

Uitstel besluit

Het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief van de aansluiting A8-A9 is (opnieuw) uitgesteld en zal nu in september 2017 worden genomen. Dit is omdat een tunnelvariant van het nulplusalternatief onderzocht zal worden. Eerder was voor de nulplusvariant een “bizar” viaduct ontworpen, die geen draagvlak had.

In de tussentijd blijven wij niet stilzitten, omdat de Golfbaanvariant helaas nog steeds een reële optie is.