Brief Bertus Berghuis VVD Heemskerk aan Elisabeth Post

Mevrouw Elisabeth Post, Gedeputeerde van Noord-Holland

Houtplein 33

2012 DE Haarlem.

 

Geachte mevrouw Post.

Op 2 maart 2015 heb ik u even mogen spreken, wij gaan in Heemskerk op naar 2018 maar zijn eerst zeer benieuwd naar de uitslag op 15 maart a.s..

Als actieve Heemskerker wil ik de A8/A9 onder uw aandacht brengen, op 15 maart 2015 hebben de bewoners van onze nieuwe wijk “BROEKPOLDER” hun on gerustheid uit gesproken over “de Golfbaan variant”.

Op de bijeenkomst van 7 febr., j.l. waren de 3 varianten ter inzage in het gemeentehuis van Heemskerk. Door de beleidsbepalende ambtenaar van de Provincie is mij te verstaan gegeven op 7 febr., 2017 dat de 4 gemeentes zeker een stem hebben in de beslissing, deze 4 gemeentes (Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest en Velsen) vertegenwoordigen 160.486 burgers, zijn tegen de “Golfbaan Variant” en  voor stander van de “Heemskerk Variant” Zowel op de avond  van 2 maart 2015 als ook op de avond van 7 febr., 2017 waren de vele bezoekers uit “de Broekpolder” tegen de “Golfbaan variant”. W A A R O M:

Tussen 1999 en 2013 zijn in de “Broekpolder” ongeveer 3000 woningen gerealiseerd, (wijk is nog niet af) in geklemd tussen de A9/A22 en de Kennemer spoorlijn (Uitgeest-Haarlem). Oorspronkelijk was de opzet van “de Broekpolder” woningen voor veelal ouderen, dat pakte anders uit, de “Broekpolder” is juist een wijk geworden met jonge gezinnen met kinderen, uiteraard waren de kopers (veelal gekocht voor de crisis dus een dure prijs) van de woningen bekend met de A9/A22 en de spoorlijn en hebben dat aanvaard. Wat zij niet wisten was het realiseren van een enorme windmolen en nog veel erger de angst van de enorme BENZEEN plas onder de vuilnis belt welke richting “Broekpolder” op gaat? Ondanks gerust stellende woorden blijft die Benzeen plas bestaan en zorgt voor onrust.

Nu de rust enig zins is terug gekeerd in “de Broekpolder”, en  o.a. ook de gevolgen van de crisis te boven zijn gekomen, komt  als klap op de vuurpijl een nog grotere tegenvaller “DE AANSLUITING BIJ HUN WIJK VAN DE A8-A9”, letterlijk rijden de auto’s bij hun binnen.

U kunt dit deze jonge gezinnen niet aan doen om voor de “Golfbaan Variant” te kiezen, zij hebben zich in de schulden gestoken om een huis te kopen voor hun gezin en zijn nu bezig aan hun toekomst te bouwen. Zij voelen zich gesteund door de 4 gemeentes Beverwijk-Heemskerk-Velsen en Uitgeest, maar dat geeft hun weinig vertrouwen want de PROVINCIE beslist en staat niet zo dicht bij deze “Broekpolder” bewoners. Hoewel de 4 gemeentes dat vertrouwen van de burgers wel verdienen Een herstel van het vertrouwen zou de 4 gemeentes goed doen.

Als andere bijkomstigheid is er het natuur gebeid op en rondom de Heemskerkse Golfbaan, zelfs uniek te noemen op de huidige plek, dit gerealiseerd door 1000 leden van de HGC, dit gebied woord door vele bezoekers uit de IJMOND-Catricum-Heiloo-Haarlem en omstreken bezocht voor het spel met het balletje en te genieten van de natuur. De HGC is ook een trekker voor de economie en werk gelegenheid in Heemskerk.

Mede omdat het gemiddelde inkomen in de IJmond minder is dan het landelijk gemiddelde zal de aanleg van de “Golfbaan Variant” geen goede invloed hebben op de ontwikkeling in de IJMOND.

Mijn (Bertus Berghuis geb. 19-08-1939) advies aan u is dan ook kies met veel zorg voor de Heemskerk Variant.

Als politica is het uw taak om naar de burgers te luisteren.

Met vriendelijke groeten:

Bertus Berghuis   VVD  Heemskerk