WOB verzoek College van Rijksadviseurs over de communicatie met de provincie NH

Hieronder een samenvatting van:

Op 29 augustus 2017 is er een gesprek geweest tussen het College van Rijksadviseurs (CRa) en een delegatie van de provincie Noord‐Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW en Bosch Slabbers landschapsarchitecten én slechts één ander lid van de stuurgroep; Vervoerregio Amsterdam(waarom?). Streven van het gesprek is straks in het gesprek met ICOMOS verbeterde voorstellen voor te kunnen leggen die enerzijds recht te doen aan de wens van de regio om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en anderzijds aan het in stand houden van de waarden van de Stelling van Amsterdam.

In dit gesprek is door het RCa het volgende aangegeven:

 • Breng alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in beeld
  Het gebied dreigt op veel meer plekken te verrommelen (oa sportcomplex (CvdK:Saendelft?)). En beschouw ontwikkelingen integraal: waar kunnen ze elkaar versterken, waar zitten ze elkaar in de weg, waar kunnen ze elkaar financiëel ondersteunen? Denk naast A8‐A9 en Stelling van Amsterdam onder meer aan de herontwikkelingspotentie rond het station (CvdK: Krommenie/Assendelft?).)
 • Blijf bij het versterken van de kwaliteiten van de Stelling bij de werkelijkheid”
  Dat betekent bij voorkeur geen onderdelen terugbrengen op andere plekken. Dat betekent dat in de Kilzone de dijk niet omwille van een smal tunneldak dichterbij gelegd moet worden. Dan liever een smallere Kilzone en ter plaatse van de dijk een brug.
 • “Werk de drie varianten gelijkwaardig uit”
  Zodat de nulplusvariant ook voor ICOMOS als irreële variant afvalt of daadwerkelijk een reëel alternatief blijft.
 • “ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan bovenlangs”
  Uit de getoonde stand van zaken oogt het ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan het bovenlangs passeren. De ‘onderlangs varianten’ maken het contrast tussen weg en Stelling beter leesbaar. Zowel vanaf de weg als vanuit de landschap rond de Stelling.

Hier kan u de volledige brief lezen:

Bijlage 03g. Advies CRa A8-A9

Verschil in het uitwerkingsniveau varianten A8-A9

4 oktober 2017

Op 4 oktober j.l. is  bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland gesproken met vertegenwoordigers van het projectteam Verbinding A8-A9. in dit overleg wordt vanuit de ARO duidelijk aangegeven dat zij vinden dat het lijkt dat er een verschil in het uitwerkingsniveau zit voor de verschillende uitgewerkte alternatieven. Dit komt exact overeen met de bevindingen van de actiegroep Houdbroekpolder leefbaar en wat er door het actiecomité  o.a. is ingebracht via zienswijzen. Ook komen deze bevindingen overeen met de zienswijze van de gemeente Heemskerk.

Wat zegt ARO?

“De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de Provincie Noord-Holland zegt dat het lijkt alsof er een verschil zit in het uitwerkingsniveau van het Heemskerkalternatief en het

Golfbaanalternatief. Het Heemskerkalternatief is duidelijk uitgewerkt ter hoogte van de kruising met de Stelling van Amsterdam en de Kilzone. Hier is gezocht naar meerwaarde. 

Bij het Golfbaanalternatief is de kans die er ligt nu niet opgepakt en uitgewerkt. Het Golfbaanalternatief lijkt een rechte lijn die overal doorheen snijdt. De ARO ziet dit als een gemiste kans, 

waardoor dit alternatief vanuit de inpassing minderaantrekkelijk lijkt. Het is het alternatief met de minste ambitie als het gaat om inpassing.”

Voor het hele verslag van ARO, kunt u hier klikken: Verslag ARO

Er zal dan een PDF gedownload worden.